DG Sport, in samenwerking met de CRMB en de IHRO, organiseren in het kader van de Biker’s Classic 2017 voor de derde maal een wedstrijd, de Belgian Classic Grand Prix. Deze wedstrijd telt mee voor het Classic Bike kampioenschap van de BMB, alsook voor het IHRO kampioenschap. Enkel motoren van de klasse 3 & 4 (350 & 500 Gr 1-2 van 1950 tot 1972) van het BMB Classic Bike sportreglement en de motoren uit de klassen IHRO 1 en IHRO 2 van het IHRO reglement IHRO worden toegelaten.

De inschrijving voor deze wedstrijd bedraagt 260€. Dit geeft recht op 2 chrono-proefsessies op zaterdag en 2 competitie sessies op zondag. Teneinde de niet gekwalificeerde rijders evenveel pistetijd te geven dan de anderen zullen deze in hun categorie worden toegelaten in de zondag sessies vrij rijden.

Het bezitten van een licentie is vanzelfsprekend vereist. Daglicenties kunnen ter plaatse worden verkregen. De homologatievoorwaarden van het circuit omvat een gelimiteerd aantal piloten (in tegenstelliing van onze vorige aankondiging 77 voor de trainingen en 70 voor de wedstrijd, en om de Classic Bike noch de IHRO wedstrijdpiloten te benadelen zal tot 13/05/2017 eerst voorkeur worden gegeven aan regelmatig deelnemende piloten welke houder zijn van een jaarlicentie. Uw inschrijving kan pas als definitief worden beschouwd bij de bevestiging van uw inschrijvingskosten. De uiterste dag van inschrijving is 10/06/2017. Na deze datum wordt geen enkele inschrijving meer aanvaard.

Voor meer inlichtingen betreffende de categorieën en/of technische informatie omtrent de toegelaten motoren, gelieve volgende websites te raadplegen :