BCGP 2021
BCT 2021
My Place

Geen onderdeel van een categorie

Net zoals zoveel andere organisatoren van zowel sportieve, culturele als andere gebeurens, nam de CRMB de voorbije weken een afwachtende houding aan wat betreft de organisatie van zijn twee Classic Bike evenementen.

Tengevolge de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van België met betrekking tot de strijd tegen het Covid-19 virus, meer bepaald betreffende het verbod tot eind augustus 2020 op het organiseren van massa-evenementen, heeft de CRMB tot zijn grote spijt besloten om de twee door haar georganiseerde wedstrijden  voor 2020 te annuleren. Met andere woorden, het BCGP op het circuit van Spa-Francorchamps tijdens de Biker’s Classic zowel als de Belgian Classic Trophy (21-22-23 augustus) zijnde het jaarlijkse top evenement te Gedinne, gaan niet door.

Deze moeilijke beslissing diende te worden genomen, niet alleen omwille van het verbod op massa evenementen maar ook omwille van de onzekerheden betreffende het recht op reizen (zo’n 70% van de piloten en toeschouwers zijn uit het buitenland afkomstig), omwille van de onzekere beschikbaarheid van medische hulp op het circuit en in de ziekenhuizen en omwille van de strikte en bijna onmogelijk na te leven sanitaire regels voor deelnemers, toeschouwers, medewerkers en vrijwilligers.

Het spreekt voor zich dat wij al deze overwegingen al geruime tijd geleden hebben gemaakt maar gezien de reële gevaren verkozen wij, zoals steeds, absolute prioriteit te geven aan de gezondheid en de veiligheid van al onze vrienden.

Ons jaarlijks rendez-vous in Gedinne is dus vooruit geschoven naar 20, 21 en 22 augustus 2021 voor de 15deeditie van de Belgian Classic Trophy die, naar we mogen hopen, nog feestelijker en gemoedelijker zal zijn dan ooit.

 

In de hoop jullie allen dan terug te zien,

 

De CRMB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Classic-rijd(st)er,

Graag sturen we nog een reminder voor de trackday op 12 mei aanstaande. De inschrijvingen lopen vlot binnen.  Was je enkele maanden geleden nog aan het twijfelen, maar krijg je nu wel zin in een dagje circuitrijden ? Neem een kijkje op www.classicsontrack.be en schrijf je in.  Alle info, prijzen en inschrijvingsformulier op de website terug te vinden.

                                                                                 

See you on track !

Beste rijders,

U heeft zich onlangs ingeschreven voor de 12de Belgian Classic Trophy in Gedinne.

Wij hebben de tarieven van de dagvergunningen moeten veranderen voor dit soort van wedstrijden en dit in gevolge een herziening van de verzekeringsprijzen.

Het tarief voor 3 dagen wedstrijd voor moto classic is 65,00 € voor de piloten die in België gedomicilieerd zijn (in plaats van 50,00 €) en 85,00 € voor de piloten gedommicilieerd in het buitenland (in plaats van 75,00 €).

Al onze verontschuldigingen voor deze verandering van tarificatie waar wij niet voor verantwoordelijk zijn en waar wij de verhoging voor de buitenlandse piloten hebben kunnen beperken tot 10,00 €.

U zal weldra gecontacteerd worden door de organiserende club om U uit te nodigen het bedrag van uw vergunning te verbeteren.

Wij danken U bij voorbaat voor uw begrip en wij wensen U reeds een goede voorbereiding voor deze volgende wedstrijd moto classic te Gedinne !

 

Copie de FMWB

Renaud Linchet

Secrétaire général

Chaussée de Louvain 550/7

Tél : (+32) (0)2 736.87.07

Fax : (+32) (0)2 732.14.88

www.fmwb.be – info@fmwb.be